Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, maj

3. Beviljade bygglov för bostäder (st)

Användingssyfte 3/2010* Årsförändring% 1-3/2010* Årsförändring% Glidande årssumma* Årsförändring%
Alla byggnader 2 387 65 6 913 105 30 753 26
Fristående småhus 1 009 124 2 219 111 10 663 4
Rad- och kedjehus 319 309 730 290 3 210 9
Flervåningsbostadshus 1 023 11 3 896 86 15 895 49
Övriga än bostadsbyggnader 36 3500 68 94 985 110

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.05.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. mars 2010, 3. Beviljade bygglov för bostäder (st) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/03/ras_2010_03_2010-05-26_tau_003_sv.html