Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, maj

Byggnads- och bostadsproduktion 2010, september

2010
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer