Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, maj

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-11/2010* 1-11/2009 1-11/2010* 1-11/2009 1-11/2010* 1-11/2009
Hela landet 37 621 36 909 30 464 25 130 5 292 5 391
Fasta Finland 37 444 36 676 30 328 24 946 5 225 5 307
Nyland 9 057 8 963 10 118 8 478 257 243
Huvudstadsregion 6 637 6 091 7 760 6 688 47 13
Östra Nyland 764 409 670 333 68 91
Egentliga Finland 3 020 3 199 2 051 2 128 507 510
Satakunta 1 307 1 254 693 638 186 212
Egentliga Tavastland 1 405 1 024 756 707 154 143
Birkaland 3 013 3 439 3 546 2 414 396 410
Päijänne-Tavastland 1 219 1 258 833 894 200 219
Kymmenedalen 1 239 1 515 551 421 178 194
Södra Karelen 932 783 518 391 191 222
Södra Savolax 1 058 986 487 289 551 532
Norra Savolax 1 676 1 629 1 226 950 300 310
Norra Karelen 1 017 948 834 569 234 236
Mellersta Finland 2 026 1 756 1 567 1 453 394 380
Södra Österbotten 2 009 2 194 1 312 885 136 118
Österbotten 1 842 2 134 801 759 248 249
Mellersta Österbotten 694 754 366 342 47 68
Norra Österbotten 2 895 2 655 2 719 2 545 434 392
Kajanaland 478 376 259 185 200 210
Lappland 1 793 1 399 1 021 565 544 568
Åland 178 234 136 184 67 84

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. november 2010, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/11/ras_2010_11_2011-01-28_tau_004_sv.html