Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, december

Publicerad: 21.6.2012

Kubikvolymen för bygglov minskade med drygt 23 procent i april

I april 2012 beviljades bygglov för totalt omkring 2,8 miljoner kubikmeter, vilket är 23,3 procent mindre än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bostadsbyggnader minskade i april med 12 procent från året innan. Kubikvolymen för bygglov för fristående småhus minskade med 15,9 procent, för rad- och kedjehus med 11,7 procent och för flervåningsbostadshus med 7 procent.

Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande minskade med 29,7 procent från april 2011.

Kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader minskade mest, med 45 procent. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader minskade också rejält, med 41,8 procent. Minskningen av kubikvolymen i dessa grupper jämfört med året innan förklaras delvis av till volymen stora byggprojekt, som beviljats bygglov i april 2011.

I april 2012 beviljades bygglov för 2 889 bostäder, vilket är 16 procent färre än året innan.

Volymen inom nybyggnad minskade med 5 procent i april

I april 2012 minskade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 5,1 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande minskade med 4,2 procent från april 2011.

Volymen av bostadsbyggande har minskat sedan hösten år 2011. Volymen av byggande av fristående småhus har minskat redan sedan våren förra året. I april minskade kubikvolymen för bygglov för fristående småhus med 8,4 procent och för rad- och kedjehus med 4,9 procent jämfört med april året innan. Samtidigt ökade volymen av flervåningshus med 1,7 procent.

I april minskade volymen av offentliga servicebyggnader mest, med 12 procent. Volymen av industri- och lagerbyggande minskade med 11,5 procent och volymen av affärs- och kontorsbyggande med 4,8 procent från april 2011.

Volymen av annat än bostadsbyggande minskade med 5,7 procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (283,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 21.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/04/ras_2012_04_2012-06-21_tie_001_sv.html