Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, september

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-4/2013* 1-4/2012 1-4/2013* 1-4/2012 1-4/2013* 1-4/2012
Hela landet 10 510 11 164 8 297 10 098 1 063 1 374
Fasta Finland 10 493 11 092 8 289 10 063 1 054 1 357
Nyland 3 155 3 191 2 799 3 875 77 105
Huvudstadsregion 2 544 2 177 2 208 2 716 6 4
Egentliga Finland 725 819 504 469 121 145
Satakunta 245 434 135 206 27 29
Egentliga Tavastland 186 278 130 188 23 45
Birkaland 827 826 1 068 1 093 86 107
Päijänne-Tavastland 382 413 556 408 56 39
Kymmenedalen 401 316 129 108 42 43
Södra Karelen 254 143 129 59 34 62
Södra Savolax 480 305 78 159 94 154
Norra Savolax 436 550 287 457 74 73
Norra Karelen 309 275 380 215 36 72
Mellersta Finland 367 465 411 472 84 89
Södra Österbotten 586 713 253 445 24 39
Österbotten 833 625 245 460 76 58
Mellersta Österbotten 153 237 134 80 9 11
Norra Österbotten 785 1 059 798 990 68 107
Kajanaland 104 164 27 68 39 60
Lappland 263 280 226 311 84 119
Åland 18 72 8 35 9 17

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2013, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/04/ras_2013_04_2013-06-20_tau_004_sv.html