Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, september

Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3

Användingssyfte 8/2013* Årsförändring% 1) 1-8/2013* Årsförändring% 1) Glidande årssumma* Årsförändring% 1)
Alla byggnader 2 069 -20 24 338 -5 35 583 -4
Bostadsbyggnader 753 -29 6 930 -21 10 378 -18
Fritidsbostadshus 59 -11 564 -14 842 -13
Affärs- och kontorsbyggnader 302 18 4 465 3 6 358 8
Offentliga servicebyggnader 118 -39 1 871 -16 2 936 -9
Industri- och lagerbyggnader 431 -12 5 766 11 8 289 4
Lantbruksbyggnader 211 -14 2 893 29 4 162 18
Övriga byggnader 195 -34 1 849 -14 2 618 -12
1) De preliminära årsförändringsprocenterna har beräknats på basis av fjolårets motsvarande preliminära uppgifter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. augusti 2013, Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/08/ras_2013_08_2013-10-22_tau_001_sv.html