Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, september

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-8/2013* 1-8/2012 1-8/2013* 1-8/2012 1-8/2013* 1-8/2012
Hela landet 24 338 27 175 17 882 22 640 2 752 3 341
Fasta Finland 24 294 27 059 17 859 22 572 2 740 3 312
Nyland 6 439 6 983 6 048 7 478 208 238
Huvudstadsregion 4 356 4 862 4 355 5 365 15 12
Egentliga Finland 1 812 2 346 978 1 477 301 323
Satakunta 754 1 041 408 465 95 97
Egentliga Tavastland 530 570 334 441 79 90
Birkaland 2 187 2 303 1 800 2 246 198 251
Päijänne-Tavastland 731 878 819 804 129 110
Kymmenedalen 1 054 808 214 393 100 103
Södra Karelen 811 712 283 328 78 157
Södra Savolax 852 659 313 414 236 346
Norra Savolax 1 246 1 176 880 1 127 188 172
Norra Karelen 762 833 852 859 103 141
Mellersta Finland 1 056 1 451 1 004 1 208 198 243
Södra Österbotten 1 280 1 448 599 1 085 64 112
Österbotten 1 718 1 325 507 982 157 171
Mellersta Österbotten 391 437 239 246 33 36
Norra Österbotten 1 678 2 834 1 780 2 130 228 254
Kajanaland 237 350 173 140 105 134
Lappland 754 905 628 749 240 334
Åland 44 115 23 68 12 29

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. augusti 2013, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/08/ras_2013_08_2013-10-22_tau_004_sv.html