Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, september

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-12/2013* 1-12/2012 1-12/2013* 1-12/2012 1-12/2013* 1-12/2012
Hela landet 37 190 38 420 26 722 31 745 4 108 4 604
Fasta Finland 37 114 38 275 26 631 31 661 4 092 4 557
Nyland 10 741 9 640 10 147 10 810 312 341
Huvudstadsregion 7 818 6 455 7 716 7 909 18 15
Egentliga Finland 2 636 3 336 1 419 2 439 422 431
Satakunta 1 111 1 985 591 796 130 145
Egentliga Tavastland 935 782 606 520 130 121
Birkaland 3 235 3 283 2 563 3 404 318 355
Päijänne-Tavastland 988 1 293 903 1 200 179 166
Kymmenedalen 1 555 1 144 232 498 131 142
Södra Karelen 1 174 954 395 432 171 232
Södra Savolax 1 120 894 480 555 393 491
Norra Savolax 1 680 1 920 1 039 1 466 239 236
Norra Karelen 1 190 1 175 1 120 1 002 168 193
Mellersta Finland 1 741 1 921 1 430 1 645 285 325
Södra Österbotten 1 919 1 963 937 1 358 99 141
Österbotten 2 675 1 743 818 1 222 220 243
Mellersta Österbotten 498 749 312 283 45 46
Norra Österbotten 2 602 3 633 2 584 2 983 339 341
Kajanaland 306 461 191 171 158 174
Lappland 1 010 1 399 864 877 353 434
Åland 76 144 91 84 16 47

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. december 2013, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/12/ras_2013_12_2014-02-26_tau_004_sv.html