Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, januari

Byggnads- och bostadsproduktion 2015, augusti

2015
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik