Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, augusti

Byggnads- och bostadsproduktion 2016, februari

2016
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik