Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, januari

Byggnads- och bostadsproduktion 2016, juni

2016
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik