Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, juli

Byggnads- och bostadsproduktion 2017, november

2017
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik