Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, januari

Byggnads- och bostadsproduktion 2018, februari

2018
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik