Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, maj

Publicerad: 25.4.2019

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade ytterligare från året innan

Enligt Statistikcentralen beviljades 8,9 procent färre bygglov under december-februari än under motsvarande period året innan. Bygglov beviljades för totalt 7,5 miljoner kubikmeter. Sett till typ av byggnad minskade kubikvolymen för bygglov mest för affärs- och kontorsbyggnader, dvs. med 64,6 procent. Antalet bygglov som beviljats för bostadsbyggnader minskade med nästan 20,0 procent från året innan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 25.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2019/02/ras_2019_02_2019-04-25_tie_001_sv.html