Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, september

Publicerad: 23.7.2019

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade ytterligare från året innan

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 10,2 miljoner kubikmeter under mars–maj 2019, vilket var 28,3 procent mindre än under motsvarande period året innan. Kubikvolymen minskade rejält ifråga om alla typer av byggnader jämfört med motsvarande period året innan. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader minskade åter mest, med 34 procent. Kubikvolymen som beviljats för bostadsbyggnader minskade med 26,3 procent från året innan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 23.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. maj 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2019/05/ras_2019_05_2019-07-23_tie_001_sv.html