Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, januari

Byggnads- och bostadsproduktion 2019, december

2019
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik