Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Byggnads- och bostadsproduktion 2020, februari

2020
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik