Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, december

Publicerad: 13.11.2009

Byggföretagens omsättning minskade med drygt 16 procent under juni-augusti

Omsättningen inom byggföretagen minskade under juni-augusti med 16,4 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Under samma period sjönk omsättningen inom husbyggandet med 20,6 procent, inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 15,4 procent och inom anläggningsarbeten med 7,5 procent.

I augusti 2009 minskade byggföretagens omsättning med 20,7 procent jämfört med året innan. Omsättningen minskade mest inom byggande av hus, där omsättningen sjönk med 24,3 procent i augusti. Inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet var minskningen 20,5 procent och inom anläggningsarbeten 11,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om omsättningsindex för byggverksamhet.

Under juni-augusti minskade byggföretagens försäljningsvolym med 14,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under samma period minskade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 19,1 procent, försäljningsvolymen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 14 procent och försäljningsvolymen inom anläggningsarbeten med 3,9 procent.

I augusti 2009 sjönk byggföretagens försäljningsvolym med 18,1 procent jämfört med augusti år 2008. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym minskade i augusti med 21,8 procent, anläggningsföretagens med 7,4 procent och försäljningsvolymen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 17,8 procent jämfört med augusti år 2008.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien gällande omsättning eliminera inverkan av prisförändringar. I augusti 2009 sjönk husbyggnadskostnaderna med 2,1 procent och kostnaderna inom anläggningsbranschen med 4,7 procent från augusti året innan.

Årsförändringen av omsättningen under perioden 6-8/2009 och 6-8/2008, % (TOL 2008)

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, augusti 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen (09) 1734 3331, Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 13.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. augusti 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2009/08/rlv_2009_08_2009-11-13_tie_001_sv.html