Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, augusti

Omsättningsindex för byggverksamhet 2011, augusti

2011
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer