Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, november

Omsättningsindex för byggverksamhet 2011, september

2011
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer