Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, augusti

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren / referensperiod 1) Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2013-03-13)
F Byggverksamhet 07/2012 9,5 8,0 -1,5
08/2012 4,5 3,2 -1,3
09/2012 -4,4 -5,6 -1,2
10/2012 8,4 7,5 -0,9
11/2012 -0,3 0,3 0,6
41 Byggande av hus 07/2012 11,8 9,8 -2,0
08/2012 4,3 3,0 -1,3
09/2012 -8,6 -10,0 -1,4
10/2012 6,5 5,7 -0,8
11/2012 -2,2 -0,2 2,0
42 Anläggningsarbeten 07/2012 5,1 6,1 1,0
08/2012 4,9 4,9 0,0
09/2012 1,1 1,1 0,0
10/2012 14,2 14,7 0,5
11/2012 0,6 -0,2 -0,8
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 07/2012 9,1 7,0 -2,1
08/2012 4,6 2,8 -1,8
09/2012 -2,2 -3,5 -1,3
10/2012 8,3 6,9 -1,4
11/2012 1,5 0,8 -0,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Lång tid revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren År medelvärde 1) absolut värde 2)
F Byggverksamhet 2009 0,2 1,5
2010 -1,7 1,7
2011 -1,5 1,5
41 Byggande av hus 2009 0,9 1,8
2010 -1,6 1,6
2011 -1,9 1,9
42 Anläggningsarbeten 2009 -0,3 1,4
2010 -0,4 1,0
2011 0,3 2,3
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2009 -0,4 1,8
2010 -2,3 2,3
2011 -1,7 1,7
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2012, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. december 2012, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2012/12/rlv_2012_12_2013-03-13_rev_001_sv.html