Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, januari

Omsättningsindex för byggverksamhet 2016, juli

2016
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik