Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, december

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2017-01-12)
F Byggverksamhet 05/2016 16,5 14,8 -1,7
06/2016 9,0 7,5 -1,5
07/2016 1,2 0,8 -0,4
08/2016 16,8 15,9 -0,9
09/2016 11,1 10,2 -0,9
41 Byggande av hus 05/2016 16,5 14,4 -2,1
06/2016 11,0 9,0 -2,0
07/2016 -0,6 -1,7 -1,1
08/2016 21,1 20,3 -0,8
09/2016 14,6 13,3 -1,3
42 Anläggningsarbeten 05/2016 14,0 14,1 0,1
06/2016 3,2 2,5 -0,7
07/2016 0,9 5,6 4,7
08/2016 10,4 9,6 -0,8
09/2016 9,7 9,8 0,1
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 05/2016 17,3 15,5 -1,8
06/2016 9,6 8,2 -1,4
07/2016 3,1 1,3 -1,8
08/2016 15,2 14,2 -1,0
09/2016 8,3 7,5 -0,8
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Lång tid revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
F Byggverksamhet 2013 -1,5 1,5
2014 -1,5 1,5
2015 -1,6 1,7
41 Byggande av hus 2013 -1,7 1,7
2014 -1,8 1,8
2015 -2,0 2,3
42 Anläggningsarbeten 2013 -0,8 1,2
2014 -0,7 1,7
2015 -1,2 1,7
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2013 -1,5 1,5
2014 -1,5 1,5
2015 -1,4 1,4
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2016, oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. oktober 2016, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2016/10/rlv_2016_10_2017-01-12_rev_001_sv.html