Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, september

Omsättningsindex för byggverksamhet 2018, november

2018
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik