Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, december

Publicerad: 12.9.2019

Byggföretagens omsättning ökade inom alla näringsgrenar i juli

Byggföretagens arbetsdagskorrigerade omsättning ökade i juli med 6 procent från året innan och utvecklingen var positiv inom alla näringsgrenar inom byggverksamhet. Också försäljningsvolymen inom byggverksamhet vände uppåt efter två månaders nedgång. Den kraftigaste tillväxten visade företag inom anläggningsarbeten, där omsättningen var 9,5 procent högre än i juli år 2018. Försäljningsvolymen ökade inom näringsgrenen med 6,9 procent från året innan.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom byggverksamhet, juli 2019, %

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom byggverksamhet, juli 2019, %

Beräkningen av omsättningsindexen för byggverksamhet baserar sig på Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ, som kompletteras med Statistikcentralens försäljningsenkät. På grund av faktureringspraxis kan det också finnas stora variationer i byggföretagens månatliga omsättning. Slutfakturan för stora projekt kan synas som försäljning för en månad, även om man arbetat för projektet i flera månader eller år.

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.

Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan under kommande månader revideras betydligt i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Ulla Virtanen 029 551 3347, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juli 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2019/07/rlv_2019_07_2019-09-12_tie_001_sv.html