Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, september

2019
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik