Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj.EUR

Instrument År
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Finansobjekt totalt 132 624 133 214 132 661 146 741 158 124 178 011 195 362 201 643 186 557 200 975
Sedlar och mynt 1 645 1 287 1 439 1 668 1 964 2 487 2 538 3 037 3 336 3 755
Överförbar inlåning 32 333 33 864 34 686 37 465 39 602 41 778 42 137 42 921 45 324 55 019
Övrig inlåning 10 070 10 564 10 617 10 538 10 216 13 143 14 431 20 050 25 226 16 562
Masskuldebrevslån 1 451 1 975 1 376 1 390 2 480 2 857 4 251 3 330 3 783 3 355
Finansiella derivat 0 0 0 0 176 283 388 142 30 0
Lån 376 416 471 575 626 771 1 046 143 317 92
Noterade aktier 25 802 18 987 15 269 17 625 18 700 22 617 26 987 27 114 15 021 22 982
Icke noterade aktier 21 003 20 332 21 712 25 959 27 502 29 730 31 790 29 733 29 216 27 882
Fondandelar 5 126 5 258 4 912 6 573 8 992 12 930 17 639 18 056 9 115 12 778
Försäkringstekniska reserver 25 261 27 679 29 080 31 596 33 812 37 314 39 859 42 184 39 646 41 974
Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 3 145 5 506 5 336 4 618 4 875 4 134 4 285 4 783 4 944 5 470

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko +358-9-1734 3341, Marjatta Ropponen +358-9-1734 3323, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 15.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2009, Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj.EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2009/rtp_2009_2010-07-15_tau_001_sv.html