Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

2020
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2019
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2018
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2017
Tilläggsinformation som kompletterar pensionsrätterna
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2016
Tilläggsinformation som kompletterar pensionsrätterna
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2015
Tilläggsinformation som kompletterar pensionsrätterna
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2014
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2013
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2012
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2011
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2:a kvartalet
1:a kvartalet
2010
4:e kvartalet
3:e kvartalet
2009
2008
2007
2006
2005
2004

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/tau_sv.html