Tabellbilaga 10. Tillgångar uppdelade per sektor i 2016, md. EUR

Sektor Tillgångar
Bostäder, Övriga byggnader och anläggningar Maskiner, inventarier och vapensystem Övriga anläggningstillgångar Lagerstockar och värdeföremål Mark Finansiella tillgångar Skulder Nettotillgångar
S1 Totala ekonomin 568 81 38 86 195 1 864 1 840 992
S11 Icke-finansiella företag 178 64 27 42 41 378 640 89
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag 1 0 1 . 0 888 874 16
S13 Offentlig sektor 101 12 9 2 37 282 168 276
S14 Hushåll 277 4 0 42 113 293 155 575
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 13 1 0 0 4 22 3 37

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2016, Tabellbilaga 10. Tillgångar uppdelade per sektor i 2016, md. EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2016/rtp_2016_2017-07-13_tau_010_sv.html