Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR

Sektor År
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
S111 Icke-finansiella företag utom bostadssamfund -218 631 -247 536 -289 750 -171 609 -191 787 -213 811 -172 068 -178 009 -224 149 -231 455
S112 Bostadssamfund -11 264 -11 431 -11 360 -11 605 -12 937 -13 757 -14 111 -14 068 -13 925 -13 827
S121 Centralbanken 2 792 5 071 4 950 5 393 5 933 8 567 6 971 10 213 5 909 7 561
S1221 Inlåningsbanker 1 646 1 101 1 751 827 -59 313 10 458 7 023 1 394 3 339 3 766
S1222+S1223 Övriga kreditinstitut och övriga monetära finansinstitut -856 -524 -563 590 -428 -6 786 -1 047 191 460 860
S123 Penningmarknadsfonder -32 -33 38 433 186 180 135 56 0 -39
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder -239 -434 -882 -970 -1 415 -556 147 -221 -299 -248
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -4 065 -4 110 163 -7 643 -13 248 -5 242 -8 602 -7 357 -10 519 -9 756
S128 Försäkringsföretag -277 821 -824 -1 918 2 219 3 117 3 207 4 282 3 663 2 806
S129 Pensionsinstitut -963 -909 -687 -919 -725 508 257 -165 -682 4
S1311 Staten -11 843 -3 114 2 736 -10 894 -15 101 -22 862 -40 216 -47 845 -49 044 -59 150
S1313 Lokalförvaltning 3 278 3 649 3 331 2 358 887 981 1 038 -1 422 -2 488 -2 665
S13141 Arbetspensionsanstalter 98 980 112 154 121 621 103 194 120 840 135 901 133 815 147 172 158 303 170 361
S13149 Övriga socialskyddsfonder 1 672 2 134 2 432 2 135 1 350 1 532 1 389 2 593 2 763 2 342
S14 Hushåll 101 370 105 828 102 942 76 397 89 189 103 915 90 149 99 606 117 682 119 777
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 12 498 14 034 13 097 9 306 12 591 14 685 11 841 12 483 16 427 16 632
S2 Utlandet 25 934 23 299 51 005 4 925 61 760 -16 828 -19 929 -28 902 -7 439 -6 968

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2014, Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/rtp_2014_2015-07-09_tau_007_sv.html