Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR

Sektor År
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
S111 Icke-finansiella företag utom bostadssamfund -290 556 -172 792 -195 655 -214 484 -171 311 -181 388 -224 420 -248 334 -244 619 -247 423
S112 Bostadssamfund -11 360 -11 605 -12 937 -13 757 -14 111 -14 068 -13 992 -13 805 -13 858 -14 324
S121 Centralbanken 4 797 5 235 4 638 7 190 7 626 8 826 8 101 10 147 11 829 12 218
S1221 Inlåningsbanker 1 751 1 135 -4 593 9 926 4 289 2 261 4 058 4 450 4 591 3 012
S1222+S1223 Övriga kreditinstitut och övriga monetära finansinstitut -563 590 -428 -6 162 -370 778 438 838 843 1 138
S123 Penningmarknadsfonder 38 29 186 180 0 -250 -564 -39 -21 -32
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 150 326 13 -144 369 169 291 317 14 -223
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 154 -7 676 -10 645 -2 215 -6 168 -4 332 -8 464 -7 379 -9 972 -4 958
S128 Försäkringsföretag 2 332 1 404 768 2 715 2 902 3 524 2 381 3 960 4 640 2 565
S129 Pensionsinstitut -687 -919 -725 508 257 -110 -828 -812 -681 365
S1311 Staten 2 736 -10 894 -15 101 -22 862 -40 180 -47 926 -49 303 -58 558 -63 140 -67 348
S1313 Lokalförvaltning 3 331 2 358 887 981 1 038 -1 422 -2 488 -2 449 -3 593 -3 799
S13141 Arbetspensionsanstalter 121 621 103 194 120 840 136 507 134 254 145 977 157 392 169 242 178 334 184 754
S13149 Övriga socialskyddsfonder 2 432 2 135 1 350 925 949 2 153 2 275 1 718 553 717
S14 Hushåll 99 562 72 939 90 540 104 267 88 718 100 223 116 813 127 930 132 484 138 863
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 13 097 9 306 12 591 14 685 11 841 12 483 16 446 17 016 17 386 18 806
S2 Utlandet 51 165 5 235 8 272 -18 258 -20 104 -26 897 -8 135 -4 241 -14 790 -24 331

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2016, Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2016/rtp_2016_2017-07-13_tau_007_sv.html