Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj.EUR

Instrument År
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Finansobjekt totalt 2 484 2 569 3 521 6 009 7 149 9 116 8 501 6 766 4 473 6 123
Sedlar och mynt 202 -358 110 229 296 523 51 499 299 419
Överförbar inlåning -40 1531 822 2 779 2 137 2 176 359 784 2 403 9 695
Övrig inlåning 490 494 53 -79 -322 2 927 1 288 5 619 5 176 -8 664
Masskuldebrevslån -271 941 133 -682 785 385 1 404 -673 665 -900
Lån 65 40 55 104 51 145 275 -903 174 -225
Noterade aktier -1 038 273 630 80 242 -398 10 -1 123 -93 2 276
Icke noterade aktier -2 463 -3 715 -586 427 -113 -2 016 -700 -1 042 -1 277 -1 047
Fondandelar 1 805 834 564 1 305 1 497 2 877 3 862 786 -4 334 2 364
Försäkringstekniska reserver 3 043 2 268 1 555 2 264 2 090 3 108 1 649 2 061 1 404 1 615
Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 379 -20 -174 -718 257 -741 151 498 161 526

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko +358-9-1734 3341, Marjatta Ropponen +358-9-1734 3323, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 15.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2009, Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj.EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2009/rtp_2009_2010-07-15_tau_003_sv.html