Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Finansräkenskaper 2020, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro

Instrument År/Kvartal
2015/III 2015/IV 2016/I 2016/II 2016/III 2016/IV 2017/I 2017/II 2017/III
Skulder totalt 603 585 620 037 618 979 617 982 629 764 632 250 653 429 664 242 664 661
Penningmarknadsinstrument 4 209 3 908 4 550 4 536 4 210 3 726 3 449 4 321 4 686
Masskuldebrevslån 32 526 28 709 27 827 27 625 27 767 28 016 28 172 29 664 26 990
Lån 213 746 211 825 208 399 204 975 201 542 198 118 207 733 205 950 207 396
Noterade aktier 126 546 148 656 149 953 151 205 164 744 169 714 174 643 185 249 184 806
Onoterade aktier och andra ägarandelar 170 159 166 174 166 861 166 984 168 768 172 429 181 292 181 100 183 269
Finansiella derivat 4 026 3 410 5 568 6 067 6 193 5 186 1 486 1 508 1 418
Övriga skulder 52 373 57 355 55 821 56 590 56 540 55 061 56 654 56 450 56 096
Finansiella nettotillgångar -236 756 -244 334 -235 403 -238 237 -250 869 -246 629 -260 146 -271 446 -267 766

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 3:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2017/03/rtp_2017_03_2017-12-22_tau_001_sv.html