Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj. EUR

Instrument År
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AF0 Finansobjekt totalt 273 052 296 992 282 722 313 455 321 347 325 369 327 430 348 106 373 918 375 641
AF2 Sedlar, mynt och inlåning 21 897 24 713 24 029 26 213 25 466 25 715 27 159 31 413 45 269 41 698
AF31 Penningmarknadsinstrument 2 603 2 859 3 985 2 473 1 457 617 785 1 828 1 232 1 321
AF32 Masskuldebrevslån 637 756 755 2 139 1 690 1 715 1 845 1 971 3 165 2 910
AF4 Lån 75 126 84 600 72 793 78 085 81 416 87 008 93 026 100 887 111 243 88 063
AF511 Noterade aktier 9 598 5 732 9 604 10 646 8 177 8 868 9 637 10 735 10 110 12 492
AF512 Icke noterade aktier 90 105 104 198 104 898 120 790 119 706 125 232 116 831 118 349 119 404 139 106
AF519 Andra ägarandelar 820 832 907 1 919 1 230 954 2 073 2 519 2 972 4 107
AF52 Fondandelar 6 997 3 422 3 924 4 551 3 775 4 062 4 569 5 948 6 184 8 150
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 2 991 2 979 2 922 2 969 3 118 3 538 4 013 4 392 4 794 6 550
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 3 777 6 341 4 142 3 858 5 819 5 931 2 418 6 113 4 237 4 254
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 58 501 60 560 54 763 59 812 69 493 61 729 65 074 63 951 65 308 66 990

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2016, Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj. EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2016/rtp_2016_2017-07-13_tau_005_sv.html