Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj.EUR

Sektor Instrument År
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Icke-finansiella företag och bostadssamfund Finansiella transaktioner, netto 4 749 7 495 3 659 6 442 3 111 784 657 -32 -6 196 -3 264
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 4 201 6 834 7 771 6 757 8 491 5 252 6 308 4 259 697 3 569
Statistisk skillnad -548 -661 4 112 315 5 380 4 468 5 651 4 291 6 893 6 833
Finansiella företag och försäkringsföretag Finansiella transaktioner, netto -595 -3 449 1 951 -938 185 288 1 560 - 542 1 529 474
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -11 506 1 357 -216 303 1 023 1 579 723 2 180 1 293
Statistisk skillnad 584 3 955 -594 722 118 735 19 1 265 651 819
Offentlig sektor Finansiella transaktioner, netto 8 666 7 206 5 643 3 217 3 748 3 462 6 782 9 370 7 813 -4 854
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 9 031 6 909 5 689 3 329 3 194 3 954 6 462 9 315 7 694 -4 691
Statistisk skillnad 365 -297 46 112 -554 492 -320 -55 -119 163
Hushåll Finansiella transaktioner, netto -1 526 -280 -2 336 -224 -2 854 -907 -3 334 -3 040 -4 305 2 072
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -4 000 -2 926 -2 751 -2 561 -2 505 -4 863 -6 912 -6 849 -5 473 641
Statistisk skillnad -2 474 -2 646 -415 -2 337 349 -3 956 -3 578 -3 809 -1 168 -1 431
Hushållens icke-vinstsyftande organisationer Finansiella transaktioner, netto -521 65 866 28 993 734 -239 -542 1 000 641
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 949 532 309 227 250 371 398 252 395 178
Statistisk skillnad 1 470 467 -557 199 -743 -363 637 794 -605 -463
Utlandet Finansiella transaktioner, netto -10 773 -11 037 -9 783 -8 525 -5 183 -4 361 -5 426 -5 214 159 4 931
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -10 170 -11 855 -12 375 -7 536 -9 733 -5 737 -7 835 -7 700 -6 561 -2 310
Statistisk skillnad 603 -818 -2 592 989 -4 550 -1 376 -2 409 -2 486 -6 720 -7 241

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko +358-9-1734 3341, Marjatta Ropponen +358-9-1734 3323, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 15.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2009, Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj.EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2009/rtp_2009_2010-07-15_tau_009_sv.html