Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Finansräkenskaper 2020, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR

Instrument År/Kvartal
2013/I 2013/II 2013/III 2013/IV 2014/I 2014/II 2014/III 2014/IV 2015/I
Finansobjekt totalt 519 533 520 189 541 924 551 891 553 038 556 416 558 833 558 522 597 505
Penningmarknadsinstrument 5 891 5 935 5 864 4 824 5 956 6 119 5 692 4 403 4 137
Masskuldebrevslån 27 714 28 358 29 121 31 888 31 430 29 677 30 598 28 716 31 679
Lån 177 964 177 954 177 954 178 834 178 241 174 144 173 481 171 760 176 975
Noterade aktier 104 204 101 506 120 616 127 628 126 207 133 828 135 346 135 879 155 919
Icke noterade aktier och andra ägarandelar 146 677 149 248 151 628 153 698 154 648 155 718 157 041 159 260 169 640
Finansiella derivat 3 891 4 958 4 334 2 412 3 688 3 783 3 545 4 373 3 651
Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 53 192 52 230 52 407 52 607 52 868 53 147 53 130 54 131 55 504
Finansiella nettotillgångar -199 444 -199 151 -215 083 -224 149 -220 965 -235 993 -238 520 -231 456 -266 078

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 1:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2015/01/rtp_2015_01_2015-06-30_tau_001_sv.html