Tabellbilaga 4. Hushållens nettoanskaffning av skulder, milj. EUR

Instrument År
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Skulder totalt 11 001 11 848 9 714 8 417 4 264 6 540 6 559 6 648 3 198 4 827
Lån 10 365 9 507 9 352 6 844 5 541 6 262 6 275 6 355 3 388 4 464
Övriga skulder 633 2 344 358 1 573 -1 277 278 284 293 -190 363

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2014, Tabellbilaga 4. Hushållens nettoanskaffning av skulder, milj. EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/rtp_2014_2015-07-09_tau_004_sv.html