Pensionsrätter i slutet av 2016

Diskonteringssats Pensionssystem Miljarder euro I förhållande till bruttonationalprodukten, %
3 % (premissen) Lagstadgade arbetspensionssystemet 644 298
  - privata brancher 1) 431 200
- offentliga branscher 2) 213 99
2 % Lagstadgade arbetspensionssystemet 762 353
- privata brancher 513 238
- offentliga branscher 248 115
4 % Lagstadgade arbetspensionssystemet 554 256
- privata brancher 369 171
- offentliga branscher 185 86
Odefinierad Frivilliga anställningsrelaterade tilläggspensionssystem 3) 10 5
1) lagen om pension för arbetstagare, lagen om sjömanspensioner, lagen om pension för företagare, lagen om pension för lantbruksföretagare, lagen om tillägspension för arbetstagare (upphört i slutet av 2016), pensioner av den evangelisk-lutherska kyrkan, lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under 3 år eller för tiden för studier
2) pensionslagen för den offentliga sektorn (exklusive pensioner från den evangelisk-lutherska kyrkan), pensionbestämmelser av personalen på Finlands Bank och Ålands landskapsregering, lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under 3 år eller för tiden för studier.
3) frivilliga pensionskassors och -stiftelsers pensionsfösäkringar och försäkringsbolags gruppensionsförsäkringar

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 8.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. Tilläggsinformation som kompletterar pensionsrätterna 2016, Pensionsrätter i slutet av 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2016/13/rtp_2016_13_2019-03-08_tau_001_sv.html