Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj. EUR

Instrument År
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AF0 Finansobjekt totalt 200 807 182 605 204 273 224 781 217 508 234 587 255 050 268 853 279 845 293 474
AF21 Sedlar och mynt 2 704 2 978 3 468 3 938 4 735 5 239 5 469 6 069 7 127 8 415
AF22 Överförbar inlåning 32 573 32 275 38 813 40 327 41 706 46 183 49 793 53 071 55 462 60 551
AF29 Övrig inlåning 30 348 38 325 32 514 35 145 38 538 34 019 30 018 26 281 24 783 22 852
AF3 Penningmarknadsinstrument och masskuldebrevslån 4 147 3 603 4 291 5 297 4 945 5 396 4 879 4 528 3 746 3 382
AF4 Lån 0 0 0 0 0 0 0 19 20 22
AF511 Noterade aktier 27 234 14 771 23 014 30 024 21 906 25 101 29 389 29 194 31 766 35 649
AF512 Icke noterade aktier 29 733 28 216 32 143 33 801 33 912 40 121 50 376 54 559 55 708 57 929
AF519 Andra ägarandelar 10 188 10 627 10 647 12 636 12 127 11 525 12 395 14 719 16 565 17 535
AF52 Fondandelar 18 217 9 115 12 779 15 463 12 541 14 912 16 424 18 887 20 212 21 794
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 40 738 37 721 41 097 42 729 41 506 45 700 49 639 54 812 58 492 59 747
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 142 30 36 31 18 1 0 0 0 0
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 4 783 4 944 5 471 5 390 5 574 6 390 6 668 6 714 5 964 5 598

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2016, Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj. EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2016/rtp_2016_2017-07-13_tau_001_sv.html