Tabellbilaga 8. Netto financiella transaktioner per sektor, milj. EUR

Sektor/År Nettoanskaffning av skulder Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Financiella transaktioner netto
S11 Icke-finansiella företag 2013 20 505 14 905 -5 599
2014 26 922 32 039 5 117
2015 18 799 30 513 11 714
2016 -23 274 -18 595 4 679
S121+S122+S123 Monetära finansinstitut 2013 -74 782 -69 778 5 004
2014 16 102 11 055 -5 047
2015 3 500 5 898 2 398
2016 28 756 29 504 748
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 2013 5 003 6 009 1 006
2014 5 911 6 087 176
2015 8 622 9 172 550
2016 5 666 5 958 292
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 2013 2 935 2 138 -797
2014 5 312 9 385 4 073
2015 908 2 609 1 701
2016 1 176 3 926 2 750
S13 Offentlig sektor 2013 9 148 4 422 -4 725
2014 6 340 -657 -6 998
2015 7 375 1 518 -5 857
2016 3 498 -995 -4 493
S14 Hushåll 2013 4 023 2 361 -1 662
2014 2 485 -1 418 -3 903
2015 6 898 1 273 -5 625
2016 7 388 3 223 -4 165
S2 Utlandet 2013 -21 950 -14 590 7 360
2014 13 336 20 186 6 850
2015 -3 817 -9 371 -5 554
2016 -8 548 -8 120 428

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2016, Tabellbilaga 8. Netto financiella transaktioner per sektor, milj. EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2016/rtp_2016_2017-07-13_tau_008_sv.html