Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR

Instrument År
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AF0 Finansobjekt totalt 6 525 4 978 7 686 6 332 4 197 2 411 2 361 -1 418 1 273 3 223
AF21 Sedlar och mynt 449 274 490 470 797 504 230 600 1 058 1 289
AF22 Överförbar inlåning -296 -298 6 542 2 305 1 401 4 402 3 511 3 192 3 266 4 921
AF29 Övrig inlåning 7 027 7 977 -5 811 1 912 3 391 -4 505 -3 998 -3 726 -2 496 -1 753
AF31 Penningmarknadsinstrument 202 -203 21 16 -13 -7 0 -20 -4 8
AF32 Masskuldebrevslån -213 919 878 294 -273 345 -237 -510 -811 -454
AF4 Lån -672 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
AF511 Noterade aktier -1 071 450 2 275 692 615 888 182 -1 887 -569 28
AF512 Icke noterade aktier -1 042 -1 277 -1 047 -1 482 -933 -1 960 -464 -477 74 -104
AF519 Andra ägarandelar 57 78 41 60 0 16 51 0 0 -4
AF52 Fondandelar 528 -4 058 2 263 206 -1 460 911 1 188 1 250 442 472
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 1 061 949 1 508 1 940 560 1 001 1 620 85 768 -823
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 495 167 526 -81 112 816 278 75 -456 -356

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2016, Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2016/rtp_2016_2017-07-13_tau_003_sv.html