Figurbilaga 4. Företagens nettoemissioner av noterade aktier, miljarder euro

Figurbilaga 4. Företagens nettoemissioner av noterade aktier, miljarder euro

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2014, Figurbilaga 4. Företagens nettoemissioner av noterade aktier, miljarder euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/rtp_2014_2015-07-09_kuv_004_sv.html