Publicerad: 28.12.2006

Elproduktionen minskade med 17 procent år 2005

Enligt Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen producerades år 2005 i Finland 67,8 terawattimmar (TWh) el, dvs. 67,8 miljarder kilowattimmar. Volymen var 17 procent mindre än året innan. Produktionen av fjärrvärme var 32,6 TWh, dvs. en minskning med något över en procent, och produktionen av industrivärme 58,1 TWh, dvs. en minskning med sju procent.

Minskningarna av el- och värmeproduktionerna berodde huvudsakligen på ökningen av elimporten, det varma vädret året innan och skogsindustrins arbetskonflikt.

El- och värmeproduktion efter produktionsform år 2005

    El Fjärr-värme Industri-värme Förbrukad total-energi1)
    TWh TWh TWh PJ
Separat elproduktion        
  Vattenkraft 13,6 - - 48,9
  Kärnkraft 22,4 - - 243,9
  Vindkraft 0,2 - - 0,6
  Separat elproduktion med bränsle 5,3 - - 58,0
  Totalt 41,4 - - 351,5
Samproduktion av el och värme 26,4 25,3 44,2 427,6
Separat värmeproduktion - 7,3 13,9 87,9
Totalt 67,8 32,6 58,1 867,0

1) Förbrukad totalenergi avser förbrukade bränslemängder.
Vatten- och vindkraft har gjorts kommensurabla med bränslen enligt direkt erhållen elektricitet (3,6 PJ/TWh) och kärnenergi med verkningsgraden 33 procent av producerad kärnkraft (10,91 PJ/TWh).

Användningen av kol som bränsle inom el- och värmeproduktionen minskade till under hälften från året innan. Inom den separata elproduktionen sjönk kolförbrukningen till omkring en fjärdedel från året innan. I och med minskningen av kolförbrukningen ökade användningen av skogsindustrins avlutar och blev det mest använda bränslet inom el- och värmeproduktionen. Användningen av nästan alla bränslen minskade.

Produktionen av kärnenergi ökade något. Dess andel var 33 procent av elproduktionen år 2005. Andelen vattenkraft av elproduktionen var 20 procent och andelen vindkraft steg till tre promille. 39 procent av elvolymen producerades inom samproduktionen av el och värme

Förbrukningen av bränslen inom el- och värmeproduktion 2004 och 2005

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Niininen (09) 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Länkar: Statistikcentralens enkät om energiproduktion

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 28.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2005/salatuo_2005_2006-12-28_tie_001_sv.html