Publicerad: 6.5.2009

Antal äktenskap och skilsmässor ökade

Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar ingicks det 31 014 äktenskap i Finland år 2008. Detta är 1 517 mer än året innan. År 2007 ingicks 29 497 äktenskap. Senast år 1976 ingicks mer äktenskap än år 2008. Under 2000-talet har antalet ingångna äktenskap varierat rätt så kraftigt från år till år.

År 2008 var den genomsnittliga åldern hos kvinnor som gifter sig första gången 30,2 år och hos män 32,5 år. Året innan var motsvarande siffra 29,9 respektive 32,3 år.

År 2008 slutade 13 471 äktenskap i skilsmässa, vilket är 247 mer än föregående år. De senaste åren har det varit mycket lite variation i antalet äktenskapsskillnader.

År 2008 registrerades 249 partnerskap. Av dessa var 91 par män och 158 par kvinnor. År 2007 registrerades 213 partnerskap. Antalet upplösta partnerskap var 45. Av dessa var 13 par män 32 par kvinnor. År 2007 var antalet upplösta partnerskap bland registrerade par 67.

Förändringar i civilstånd och medelålder av kvinnor och män som ingått i första äktenskap 2000–2008

Korrigerad 4.5.2011. Den korrigerade siffran är markerad med rött, var tidigare 7.
  År
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ingångna äktenskap    26 150    24 830    26 969    25 815   29 342    29 283    28 236    29 497    31 014
Skilsmässor 13 913 13 568 13 336 13 475 13 234 13 383 13 255 13 224 13 471
Medelålder i första äktenskap, kvinnor 28,6 28,7 29,1 29,2 29,7 29,6 29,7 29,9 30,2
Medelålder i första äktenskap, män 30,9 31,0 31,3 31,5 32,1 31,8 32,1 32,3 32,5
Registrerade partnerskap     . . 446 190 186 200 191 213 249
Skilsmässor vid registrerade partnerskap . . 2 6 15 31 30 67 45

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (274,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 6.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2008/ssaaty_2008_2009-05-06_tie_001_sv.html