Figurbilaga 1. Kvinnornas medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse år 1982–2011

Figurbilaga 1. Kvinnornas medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse år 1982–2011

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2011, Figurbilaga 1. Kvinnornas medelålder vid första äktenskap och första barnets födelse år 1982–2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2011/ssaaty_2011_2012-04-20_kuv_001_sv.html