Konjunkturstatistik

Konjunkturstatistiken beskriver utvecklingen av olika delfaktorer och -områden inom ekonomin på kort sikt. Nationalräkenskaperna beskriver konjunkturläget ur ett totalekonomiskt perspektiv. Denna statistik produceras av Statistikcentralen.


Statistik Senaste offentliggöranden Kommande offentliggöranden
Arbetsmarknaden
21.7.2020Sysselsättningen minskade och arbetslösheten ökade klart i juni2020, juni
19.5.2020Lika många lediga arbetsplatser under första kvartalet som för ett år sedan2020, 1:a kvartalet
Boende
31.7.2020Prisdifferentieringen på gamla aktiebostäder fortsatte när bostadsköpen återhämtade sig i juni2020, juni
Byggande
21.7.2020Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade2020, maj
22.2.2010Volymen av nybyggnad minskade med en fjärdedel år 20092009, december
19.2.2010Byggloven för bostadsbyggnader ifjol på samma nivå som år 20082009, december
Företag
18.5.2020Värdet av företagens lager minskade under första kvartalet år 20202020, 1:a kvartalet
Handel
23.7.2020Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i juni med 4,8 procent från året innan2020, juni
Industri
15.7.2020Omsättningen inom industrin minskade i maj med 8,9 procent2020, maj
10.7.2020Industrins orderingång sjönk i maj med 28,4 procent från året innan2020, maj
10.7.2020Industriproduktionen sjönk i maj både från föregående månad och från året innan2020, maj
Inkomst och konsumtion
27.7.2020Konsumenternas förtroende redan högre än sitt medelvärde - stora inköp lockar2020, juli
Löner och arbetskraftskostnader
14.7.2020Lönesumman minskade under mars-maj med 2,9 procent från året innan2020, maj
9.6.2020Den privata sektorn kostnaden för arbetad timme steg med 1,0 procent under januari-mars från året innan2020, 1:a kvartalet
28.5.2020Löntagarnas förtjänster för ordinarie arbetstid steg under januari-mars med 1,8 procent2020, 1:a kvartalet
Nationalräkenskaper
15.7.2020Produktionen inom samhällsekonomin minskade i maj2020, maj
18.6.2020Bruttonationalprodukten ökade med 1,1 procent år 20192019,
29.5.2020Bruttonationalprodukten minskade med 0,9 procent från föregående kvartal2020, 1:a kvartalet
Offentlig ekonomi
18.6.2020Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagages med 0,3 miljarder euro2020, 1:a kvartalet
27.2.2013Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med 5 procent under januari - december 20122012, 4:e kvartalet
Priser och kostnader
24.7.2020Producentpriserna för industrin sjönk med 4,4 procent från juni året innan2020, juni
24.7.2020Producentpriserna för tjänster steg med 0,6 procent under april-juni från året innan2020, 2:a kvartalet
23.7.2020Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 5,3 procent i juni från året innan2020, juni
15.7.2020Byggnadskostnaderna steg i juni med 0,5 procent från året innan2020, juni
14.7.2020Inflationen i juni -0,0 procent2020, juni
19.1.2015Kostnaderna för anläggningsmaskiner sjönk med 2,2 procent i december från året innan2014, december
Rättsväsende
15.7.2020Antalet konkurser på fjolårets nivå under januari - juni 20202020, juni
Tjänster
14.7.2020Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i maj2020, maj
Transport och turism
6.8.2020I juli 2020 registrerades 9 101 nya personbilar2020, juli
30.7.2020Utländska turisters övernattningar minskade med 93 procent i juni 20202020, juni
17.6.2020Den transporterade godsmängden med lastbil var oförändrad under första kvartalet 20202020, 1:a kvartalet