Konjunkturstatistik

Konjunkturstatistiken beskriver utvecklingen av olika delfaktorer och -områden inom ekonomin på kort sikt. Nationalräkenskaperna beskriver konjunkturläget ur ett totalekonomiskt perspektiv. Denna statistik produceras av Statistikcentralen.


Statistik Senaste offentliggöranden Kommande offentliggöranden
 • Jordbyggnadskostnadsindex 2019, mars
  23.4.2019
 • Arbetskraftsundersökning 2019, mars och 1:a kvartalet
  24.4.2019
 • Producentprisindex 2019, mars
  24.4.2019
 • Producentprisindex för tjänster 2019, 1:a kvartalet
  24.4.2019
 • Byggnads- och bostadsproduktion 2019, februari
  25.4.2019
 • Omsättning inom handeln 2019, mars (snabbestimat)
  25.4.2019
 • Inkvarteringsstatistik 2019, mars (förhandsuppgifter)
  26.4.2019
 • Konsumentbarometern 2019, april
  29.4.2019
 • Omsättningsestimat för storföretag 2019, mars
  30.4.2019
 • Aktiebostadspriser 2019, mars och 1:a kvartalet
  3.5.2019
 • Första registreringar av motorfordon 2019, april
  7.5.2019
 • Arbetskraftsundersökning 2018
  9.5.2019
 • Industrins orderingång 2019, mars
  10.5.2019
 • Volymindex för industriproduktionen 2019, mars
  10.5.2019
 • Lönesummaindex 2019, mars
  13.5.2019
 • Konsumentprisindex 2019, april
  14.5.2019
 • Omsättning inom handeln 2019, mars
  14.5.2019
 • Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, mars
  14.5.2019
 • Byggnadskostnadsindex 2019, april
  15.5.2019
 • Konjunkturindikator för produktionen 2019, mars
  15.5.2019
 • Konkurser 2019, april
  15.5.2019
 • Omsättning inom servicebranschen 2019, mars
  15.5.2019
 • Omsättningsindex för industrin 2019, mars
  15.5.2019
 • Industrins och handelns lagerstatistik 2019, 1:a kvartalet
  17.5.2019
 • Undersökning om lediga arbetsplatser 2019, 1:a kvartalet
  17.5.2019
 • Byggnads- och bostadsproduktion 2019, mars
  21.5.2019
 • Arbetskraftsundersökning 2019, april
  23.5.2019
 • Jordbyggnadskostnadsindex 2019, april
  23.5.2019
 • Omsättning inom handeln 2019, april (snabbestimat)
  24.5.2019
 • Producentprisindex 2019, april
  24.5.2019
 • Konsumentbarometern 2019, maj
  27.5.2019
 • Aktiebostadspriser 2019, april
  28.5.2019
 • Förtjänstnivåindex 2019, 1:a kvartalet
  29.5.2019
 • Inkvarteringsstatistik 2019, april (förhandsuppgifter)
  29.5.2019
 • Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2019, 1:a kvartalet
  29.5.2019
 • Omsättningsestimat för storföretag 2019, april
  31.5.2019
 • Konkurser 2018, Slutbehandlade konkursansökningar
  5.6.2019
 • Första registreringar av motorfordon 2019, maj
  6.6.2019
 • Arbetskraftskostnadsindex 2019, 1:a kvartalet
  7.6.2019
 • Industrins orderingång 2019, april
  10.6.2019
 • Volymindex för industriproduktionen 2019, april
  10.6.2019
 • Energipriser 2019, 1:a kvartalet
  12.6.2019
 • Lönesummaindex 2019, april
  13.6.2019
 • Omsättning inom handeln 2019, april
  13.6.2019
 • Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, april
  13.6.2019
 • Byggnadskostnadsindex 2019, maj
  14.6.2019
 • Konjunkturindikator för produktionen 2019, april
  14.6.2019
 • Konsumentprisindex 2019, maj
  14.6.2019
 • Omsättning inom servicebranschen 2019, april
  14.6.2019
 • Omsättningsindex för industrin 2019, april
  14.6.2019
 • Konkurser 2019, maj
  19.6.2019
 • Varutransporter inom vägtrafiken 2019, 1:a kvartalet
  19.6.2019
 • Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2019, 1:a kvartalet
  20.6.2019
 • Nationalräkenskaper, årsvis 2018
  20.6.2019
 • Sektorräkenskaper kvartalsvis 2019, 1:a kvartalet
  20.6.2019
 • Jordbyggnadskostnadsindex 2019, maj
  24.6.2019
 • Producentprisindex 2019, maj
  24.6.2019
 • Arbetskraftsundersökning 2019, maj
  25.6.2019
 • Byggnads- och bostadsproduktion 2019, april
  25.6.2019
 • Aktiebostadspriser 2019, maj
  27.6.2019
 • Konsumentbarometern 2019, juni
  27.6.2019
 • Omsättning inom handeln 2019, maj (snabbestimat)
  27.6.2019
 • Energianskaffning och -förbrukning 2019, 1:a kvartalet
  28.6.2019
 • Inkvarteringsstatistik 2019, maj (förhandsuppgifter)
  28.6.2019
 • Omsättningsestimat för storföretag 2019, maj
  28.6.2019
 • Första registreringar av motorfordon 2019, juni
  4.7.2019
 • Industrins orderingång 2019, maj
  10.7.2019
 • Volymindex för industriproduktionen 2019, maj
  10.7.2019
 • Lönesummaindex 2019, maj
  12.7.2019
 • Omsättning inom servicebranschen 2019, maj
  12.7.2019
 • Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, maj
  12.7.2019
 • Byggnadskostnadsindex 2019, juni
  15.7.2019
 • Konsumentprisindex 2019, juni
  15.7.2019
 • Omsättning inom handeln 2019, maj
  15.7.2019
 • Omsättningsindex för industrin 2019, maj
  15.7.2019
 • Konjunkturindikator för produktionen 2019, maj
  16.7.2019
 • Konkurser 2019, juni
  16.7.2019
 • Arbetskraftsundersökning 2019, juni och 2:a kvartalet
  23.7.2019
 • Byggnads- och bostadsproduktion 2019, maj
  23.7.2019
 • Jordbyggnadskostnadsindex 2019, juni
  23.7.2019
 • Producentprisindex 2019, juni
  24.7.2019
 • Producentprisindex för tjänster 2019, 2:a kvartalet
  24.7.2019
 • Omsättning inom handeln 2019, juni (snabbestimat)
  25.7.2019
 • Inkvarteringsstatistik 2019, juni (förhandsuppgifter)
  26.7.2019
 • Konsumentbarometern 2019, juli
  29.7.2019
 • Aktiebostadspriser 2019, juni och 2:a kvartalet
  31.7.2019
 • Omsättningsestimat för storföretag 2019, juni
  31.7.2019
 • Första registreringar av motorfordon 2019, juli
  6.8.2019
 • Industrins orderingång 2019, juni
  9.8.2019
 • Volymindex för industriproduktionen 2019, juni
  9.8.2019
 • Lönesummaindex 2019, juni
  13.8.2019
 • Konjunkturindikator för produktionen 2019, juni
  14.8.2019
 • Konsumentprisindex 2019, juli
  14.8.2019
 • Omsättning inom handeln 2019, juni
  14.8.2019
 • Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, juni
  14.8.2019
 • Byggnadskostnadsindex 2019, juli
  15.8.2019
 • Omsättning inom servicebranschen 2019, juni
  15.8.2019
 • Omsättningsindex för industrin 2019, juni
  15.8.2019
 • Industrins och handelns lagerstatistik 2019, 2:a kvartalet
  19.8.2019
 • Undersökning om lediga arbetsplatser 2019, 2:a kvartalet
  19.8.2019
 • Arbetskraftsundersökning 2019, juli
  20.8.2019
 • Jordbyggnadskostnadsindex 2019, juli
  23.8.2019
 • Omsättning inom handeln 2019, juli (snabbestimat)
  26.8.2019
 • Producentprisindex 2019, juli
  26.8.2019
 • Byggnads- och bostadsproduktion 2019, juni
  27.8.2019
 • Konsumentbarometern 2019, augusti
  27.8.2019
 • Aktiebostadspriser 2019, juli
  28.8.2019
 • Förtjänstnivåindex 2019, 2:a kvartalet
  28.8.2019
 • Konkurser 2019, juli
  28.8.2019
 • Inkvarteringsstatistik 2019, juli (förhandsuppgifter)
  29.8.2019
 • Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2019, 2:a kvartalet
  30.8.2019
 • Omsättningsestimat för storföretag 2019, juli
  30.8.2019
 • Första registreringar av motorfordon 2019, augusti
  5.9.2019
 • Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet
  6.9.2019
 • Industrins orderingång 2019, juli
  10.9.2019
 • Volymindex för industriproduktionen 2019, juli
  10.9.2019
 • Energipriser 2019, 2:a kvartalet
  12.9.2019
 • Omsättning inom handeln 2019, juli
  12.9.2019
 • Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, juli
  12.9.2019
 • Byggnadskostnadsindex 2019, augusti
  13.9.2019
 • Konjunkturindikator för produktionen 2019, juli
  13.9.2019
 • Konsumentprisindex 2019, augusti
  13.9.2019
 • Lönesummaindex 2019, juli
  13.9.2019
 • Omsättning inom servicebranschen 2019, juli
  13.9.2019
 • Omsättningsindex för industrin 2019, juli
  13.9.2019
 • Konkurser 2019, augusti
  18.9.2019
 • Varutransporter inom vägtrafiken 2019, 2:a kvartalet
  18.9.2019
 • Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2019, 2:a kvartalet
  20.9.2019
 • Nationalräkenskaper, årsvis 2018
  20.9.2019
 • Sektorräkenskaper kvartalsvis 2019, 2:a kvartalet
  20.9.2019
 • Jordbyggnadskostnadsindex 2019, augusti
  23.9.2019
 • Arbetskraftsundersökning 2019, augusti
  24.9.2019
 • Byggnads- och bostadsproduktion 2019, juli
  24.9.2019
 • Producentprisindex 2019, augusti
  24.9.2019
 • Energianskaffning och -förbrukning 2019, 2:a kvartalet
  26.9.2019
 • Inkvarteringsstatistik 2019, augusti (förhandsuppgifter)
  26.9.2019
 • Omsättning inom handeln 2019, augusti (snabbestimat)
  26.9.2019
 • Aktiebostadspriser 2019, augusti
  27.9.2019
 • Konsumentbarometern 2019, september
  27.9.2019
 • Omsättningsestimat för storföretag 2019, augusti
  30.9.2019
 • Första registreringar av motorfordon 2019, september
  4.10.2019
 • Industrins orderingång 2019, augusti
  10.10.2019
 • Volymindex för industriproduktionen 2019, augusti
  10.10.2019
 • Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, augusti
  11.10.2019
 • Konsumentprisindex 2019, september
  14.10.2019
 • Lönesummaindex 2019, augusti
  14.10.2019
 • Omsättning inom handeln 2019, augusti
  14.10.2019
 • Byggnadskostnadsindex 2019, september
  15.10.2019
 • Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet
  15.10.2019
 • Konjunkturindikator för produktionen 2019, augusti
  15.10.2019
 • Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti
  15.10.2019
 • Omsättningsindex för industrin 2019, augusti
  15.10.2019
 • Konkurser 2019, september
  16.10.2019
 • Arbetskraftsundersökning 2019, september och 3:e kvartalet
  22.10.2019
 • Byggnads- och bostadsproduktion 2019, augusti
  22.10.2019
 • Jordbyggnadskostnadsindex 2019, september
  23.10.2019
 • Omsättning inom handeln 2019, september (snabbestimat)
  24.10.2019
 • Producentprisindex 2019, september
  24.10.2019
 • Producentprisindex för tjänster 2019, 3:e kvartalet
  24.10.2019
 • Konsumentbarometern 2019, oktober
  28.10.2019
 • Aktiebostadspriser 2019, september och 3:e kvartalet
  31.10.2019
 • Inkvarteringsstatistik 2019, september (förhandsuppgifter)
  31.10.2019
 • Omsättningsestimat för storföretag 2019, september
  31.10.2019
 • Första registreringar av motorfordon 2019, oktober
  6.11.2019
 • Industrins orderingång 2019, september
  8.11.2019
 • Volymindex för industriproduktionen 2019, september
  8.11.2019
 • Lönesummaindex 2019, september
  13.11.2019
 • Omsättning inom handeln 2019, september
  13.11.2019
 • Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, september
  13.11.2019
 • Arbetskraftsundersökning 2018, Familjer och arbete
  14.11.2019
 • Konjunkturindikator för produktionen 2019, september
  14.11.2019
 • Konsumentprisindex 2019, oktober
  14.11.2019
 • Omsättning inom servicebranschen 2019, september
  14.11.2019
 • Omsättningsindex för industrin 2019, september
  14.11.2019
 • Byggnadskostnadsindex 2019, oktober
  15.11.2019
 • Undersökning om lediga arbetsplatser 2019, 3:e kvartalet
  15.11.2019
 • Industrins och handelns lagerstatistik 2019, 3:e kvartalet
  18.11.2019
 • Konkurser 2019, oktober
  20.11.2019
 • Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober
  25.11.2019
 • Producentprisindex 2019, oktober
  25.11.2019
 • Arbetskraftsundersökning 2019, oktober
  26.11.2019
 • Byggnads- och bostadsproduktion 2019, september
  26.11.2019
 • Omsättning inom handeln 2019, oktober (snabbestimat)
  26.11.2019
 • Konsumentbarometern 2019, november
  27.11.2019
 • Aktiebostadspriser 2019, oktober
  28.11.2019
 • Inkvarteringsstatistik 2019, oktober (förhandsuppgifter)
  28.11.2019
 • Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2019, 3:e kvartalet
  29.11.2019
 • Omsättningsestimat för storföretag 2019, oktober
  29.11.2019
 • Första registreringar av motorfordon 2019, november
  5.12.2019
 • Arbetskraftskostnadsindex 2019, 3:e kvartalet
  9.12.2019
 • Industrins orderingång 2019, oktober
  10.12.2019
 • Volymindex för industriproduktionen 2019, oktober
  10.12.2019
 • Energipriser 2019, 3:e kvartalet
  11.12.2019
 • Energianskaffning och -förbrukning 2018
  12.12.2019
 • Omsättning inom handeln 2019, oktober
  12.12.2019
 • Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, oktober
  12.12.2019
 • Byggnadskostnadsindex 2019, november
  13.12.2019
 • Konjunkturindikator för produktionen 2019, oktober
  13.12.2019
 • Konsumentprisindex 2019, november
  13.12.2019
 • Lönesummaindex 2019, oktober
  13.12.2019
 • Omsättning inom servicebranschen 2019, oktober
  13.12.2019
 • Omsättningsindex för industrin 2019, oktober
  13.12.2019
 • Konkurser 2019, november
  18.12.2019
 • Varutransporter inom vägtrafiken 2019, 3:e kvartalet
  18.12.2019
 • Arbetskraftsundersökning 2019, november
  20.12.2019
 • Byggnads- och bostadsproduktion 2019, oktober
  20.12.2019
 • Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2019, 3:e kvartalet
  20.12.2019
 • Energianskaffning och -förbrukning 2019, 3:e kvartalet
  20.12.2019
 • Sektorräkenskaper kvartalsvis 2019, 3:e kvartalet
  20.12.2019
 • Jordbyggnadskostnadsindex 2019, november
  23.12.2019
 • Omsättning inom handeln 2019, november (snabbestimat)
  23.12.2019
 • Producentprisindex 2019, november
  23.12.2019
 • Konsumentbarometern 2019, december
  27.12.2019
 • Omsättningsestimat för storföretag 2019, november
  31.12.2019