Konjunkturstatistik

Konjunkturstatistiken beskriver utvecklingen av olika delfaktorer och -områden inom ekonomin på kort sikt. Nationalräkenskaperna beskriver konjunkturläget ur ett totalekonomiskt perspektiv. Denna statistik produceras av Statistikcentralen.


Statistik Senaste offentliggöranden Kommande offentliggöranden
 • Industrins orderingång 2020, juni
  10.8.2020
 • Volymindex för industriproduktionen 2020, juni
  10.8.2020
 • Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, juni
  12.8.2020
 • Lönesummaindex 2020, juni
  13.8.2020
 • Omsättning inom handeln 2020, juni
  13.8.2020
 • Omsättning inom servicebranschen 2020, juni
  13.8.2020
 • Byggnadskostnadsindex 2020, juli
  14.8.2020
 • Konjunkturindikator för produktionen 2020, juni
  14.8.2020
 • Konsumentprisindex 2020, juli
  14.8.2020
 • Omsättningsindex för industrin 2020, juni
  14.8.2020
 • Industrins och handelns lagerstatistik 2020, 2:a kvartalet
  18.8.2020
 • Undersökning om lediga arbetsplatser 2020, 2:a kvartalet
  18.8.2020
 • Jordbyggnadskostnadsindex 2020, juli
  24.8.2020
 • Producentprisindex 2020, juli
  24.8.2020
 • Arbetskraftsundersökning 2020, juli
  25.8.2020
 • Byggnads- och bostadsproduktion 2020, juni
  25.8.2020
 • Konkurser 2020, juli
  26.8.2020
 • Omsättning inom handeln 2020, juli (snabbestimat)
  26.8.2020
 • Aktiebostadspriser 2020, juli
  27.8.2020
 • Förtjänstnivåindex 2020, 2:a kvartalet
  27.8.2020
 • Inkvarteringsstatistik 2020, juli (förhandsuppgifter)
  27.8.2020
 • Konsumenternas förtroende 2020, augusti
  27.8.2020
 • Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2020, 2:a kvartalet
  28.8.2020
 • Arbetskraftsundersökning 2019
  31.8.2020
 • Omsättningsestimat för storföretag 2020, juli
  31.8.2020
 • Första registreringar av motorfordon 2020, augusti
  4.9.2020
 • Arbetskraftskostnadsindex 2020, 2:a kvartalet
  8.9.2020
 • Energipriser 2020, 2:a kvartalet
  10.9.2020
 • Industrins orderingång 2020, juli
  10.9.2020
 • Volymindex för industriproduktionen 2020, juli
  10.9.2020
 • Konsumentprisindex 2020, augusti
  14.9.2020
 • Lönesummaindex 2020, juli
  14.9.2020
 • Omsättning inom handeln 2020, juli
  14.9.2020
 • Omsättning inom servicebranschen 2020, juli
  14.9.2020
 • Byggnadskostnadsindex 2020, augusti
  15.9.2020
 • Konjunkturindikator för produktionen 2020, juli
  15.9.2020
 • Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, juli
  15.9.2020
 • Omsättningsindex för industrin 2020, juli
  15.9.2020
 • Konkurser 2020, augusti
  16.9.2020
 • Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 2:a kvartalet
  16.9.2020
 • Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2020, 2:a kvartalet
  18.9.2020
 • Nationalräkenskaper, årsvis 2019 (förhandsuppgifter)
  18.9.2020
 • Sektorräkenskaper kvartalsvis 2020, 2:a kvartalet
  18.9.2020
 • Arbetskraftsundersökning 2020, augusti
  22.9.2020
 • Byggnads- och bostadsproduktion 2020, juli
  22.9.2020
 • Jordbyggnadskostnadsindex 2020, augusti
  23.9.2020
 • Inkvarteringsstatistik 2020, augusti (förhandsuppgifter)
  24.9.2020
 • Omsättning inom handeln 2020, augusti (snabbestimat)
  24.9.2020
 • Producentprisindex 2020, augusti
  24.9.2020
 • Konsumenternas förtroende 2020, september
  28.9.2020
 • Aktiebostadspriser 2020, augusti
  29.9.2020
 • Energianskaffning och -förbrukning 2020, 2:a kvartalet
  30.9.2020
 • Omsättningsestimat för storföretag 2020, augusti
  30.9.2020
 • Första registreringar av motorfordon 2020, september
  6.10.2020
 • Konkurser 2019, Slutbehandlade konkursansökningar
  7.10.2020
 • Industrins orderingång 2020, augusti
  9.10.2020
 • Volymindex för industriproduktionen 2020, augusti
  9.10.2020
 • Konsumentprisindex 2020, september
  14.10.2020
 • Lönesummaindex 2020, augusti
  14.10.2020
 • Omsättning inom handeln 2020, augusti
  14.10.2020
 • Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, augusti
  14.10.2020
 • Byggnadskostnadsindex 2020, september
  15.10.2020
 • Förtjänstnivåindex 2020, 3:e kvartalet
  15.10.2020
 • Konjunkturindikator för produktionen 2020, augusti
  15.10.2020
 • Omsättning inom servicebranschen 2020, augusti
  15.10.2020
 • Omsättningsindex för industrin 2020, augusti
  15.10.2020
 • Arbetskraftsundersökning 2020, september och 3:e kvartalet
  20.10.2020
 • Byggnads- och bostadsproduktion 2020, augusti
  20.10.2020
 • Konkurser 2020, september
  21.10.2020
 • Jordbyggnadskostnadsindex 2020, september
  23.10.2020
 • Omsättning inom handeln 2020, september (snabbestimat)
  26.10.2020
 • Producentprisindex 2020, september
  26.10.2020
 • Producentprisindex för tjänster 2020, 3:e kvartalet
  26.10.2020
 • Konsumenternas förtroende 2020, oktober
  27.10.2020
 • Inkvarteringsstatistik 2020, september (förhandsuppgifter)
  28.10.2020
 • Aktiebostadspriser 2020, september och 3:e kvartalet
  29.10.2020
 • Omsättningsestimat för storföretag 2020, september
  30.10.2020
 • Första registreringar av motorfordon 2020, oktober
  5.11.2020
 • Industrins orderingång 2020, september
  10.11.2020
 • Volymindex för industriproduktionen 2020, september
  10.11.2020
 • Omsättning inom handeln 2020, september
  12.11.2020
 • Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, september
  12.11.2020
 • Byggnadskostnadsindex 2020, oktober
  13.11.2020
 • Konjunkturindikator för produktionen 2020, september
  13.11.2020
 • Konsumentprisindex 2020, oktober
  13.11.2020
 • Lönesummaindex 2020, september
  13.11.2020
 • Omsättning inom servicebranschen 2020, september
  13.11.2020
 • Omsättningsindex för industrin 2020, september
  13.11.2020
 • Undersökning om lediga arbetsplatser 2020, 3:e kvartalet
  16.11.2020
 • Industrins och handelns lagerstatistik 2020, 3:e kvartalet
  18.11.2020
 • Konkurser 2020, oktober
  18.11.2020
 • Jordbyggnadskostnadsindex 2020, oktober
  23.11.2020
 • Arbetskraftsundersökning 2020, oktober
  24.11.2020
 • Byggnads- och bostadsproduktion 2020, september
  24.11.2020
 • Producentprisindex 2020, oktober
  24.11.2020
 • Inkvarteringsstatistik 2020, oktober (förhandsuppgifter)
  26.11.2020
 • Omsättning inom handeln 2020, oktober (snabbestimat)
  26.11.2020
 • Konsumenternas förtroende 2020, november
  27.11.2020
 • Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2020, 3:e kvartalet
  27.11.2020
 • Aktiebostadspriser 2020, oktober
  30.11.2020
 • Omsättningsestimat för storföretag 2020, oktober
  30.11.2020
 • Första registreringar av motorfordon 2020, november
  4.12.2020
 • Arbetskraftskostnadsindex 2020, 3:e kvartalet
  9.12.2020
 • Energipriser 2020, 3:e kvartalet
  10.12.2020
 • Industrins orderingång 2020, oktober
  10.12.2020
 • Volymindex för industriproduktionen 2020, oktober
  10.12.2020
 • Konsumentprisindex 2020, november
  14.12.2020
 • Lönesummaindex 2020, oktober
  14.12.2020
 • Omsättning inom handeln 2020, oktober
  14.12.2020
 • Omsättning inom servicebranschen 2020, oktober
  14.12.2020
 • Byggnadskostnadsindex 2020, november
  15.12.2020
 • Konjunkturindikator för produktionen 2020, oktober
  15.12.2020
 • Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, oktober
  15.12.2020
 • Omsättningsindex för industrin 2020, oktober
  15.12.2020
 • Energianskaffning och -förbrukning 2020, 3:e kvartalet
  16.12.2020
 • Konkurser 2020, november
  16.12.2020
 • Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 3:e kvartalet
  16.12.2020
 • Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2020, 3:e kvartalet
  18.12.2020
 • Nationalräkenskaper, årsvis 2019 (förhandsuppgifter)
  18.12.2020
 • Sektorräkenskaper kvartalsvis 2020, 3:e kvartalet
  18.12.2020
 • Energianskaffning och -förbrukning 2019
  21.12.2020
 • Arbetskraftsundersökning 2020, november
  22.12.2020
 • Byggnads- och bostadsproduktion 2020, oktober
  22.12.2020
 • Omsättning inom handeln 2020, november (snabbestimat)
  22.12.2020
 • Inkvarteringsstatistik 2020, november (förhandsuppgifter)
  23.12.2020
 • Jordbyggnadskostnadsindex 2020, november
  23.12.2020
 • Producentprisindex 2020, november
  23.12.2020
 • Konsumenternas förtroende 2020, december
  28.12.2020
 • Aktiebostadspriser 2020, november
  30.12.2020
 • Omsättningsestimat för storföretag 2020, november
  30.12.2020