Konjunkturstatistik

Konjunkturstatistiken beskriver utvecklingen av olika delfaktorer och -områden inom ekonomin på kort sikt. Nationalräkenskaperna beskriver konjunkturläget ur ett totalekonomiskt perspektiv. Denna statistik produceras av Statistikcentralen.


Statistik Senaste offentliggöranden Kommande offentliggöranden
 • Konsumentprisindex 2019, september
  14.10.2019
 • Lönesummaindex 2019, augusti
  14.10.2019
 • Omsättning inom handeln 2019, augusti
  14.10.2019
 • Byggnadskostnadsindex 2019, september
  15.10.2019
 • Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet
  15.10.2019
 • Konjunkturindikator för produktionen 2019, augusti
  15.10.2019
 • Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti
  15.10.2019
 • Omsättningsindex för industrin 2019, augusti
  15.10.2019
 • Konkurser 2019, september
  16.10.2019
 • Arbetskraftsundersökning 2019, september och 3:e kvartalet
  22.10.2019
 • Byggnads- och bostadsproduktion 2019, augusti
  22.10.2019
 • Jordbyggnadskostnadsindex 2019, september
  23.10.2019
 • Omsättning inom handeln 2019, september (snabbestimat)
  24.10.2019
 • Producentprisindex 2019, september
  24.10.2019
 • Producentprisindex för tjänster 2019, 3:e kvartalet
  24.10.2019
 • Konsumenternas förtroende 2019, oktober
  28.10.2019
 • Aktiebostadspriser 2019, september och 3:e kvartalet
  31.10.2019
 • Inkvarteringsstatistik 2019, september (förhandsuppgifter)
  31.10.2019
 • Omsättningsestimat för storföretag 2019, september
  31.10.2019
 • Första registreringar av motorfordon 2019, oktober
  6.11.2019
 • Industrins orderingång 2019, september
  8.11.2019
 • Volymindex för industriproduktionen 2019, september
  8.11.2019
 • Lönesummaindex 2019, september
  13.11.2019
 • Omsättning inom handeln 2019, september
  13.11.2019
 • Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, september
  13.11.2019
 • Arbetskraftsundersökning 2018, Familjer och arbete
  14.11.2019
 • Konjunkturindikator för produktionen 2019, september
  14.11.2019
 • Konsumentprisindex 2019, oktober
  14.11.2019
 • Omsättning inom servicebranschen 2019, september
  14.11.2019
 • Omsättningsindex för industrin 2019, september
  14.11.2019
 • Byggnadskostnadsindex 2019, oktober
  15.11.2019
 • Undersökning om lediga arbetsplatser 2019, 3:e kvartalet
  15.11.2019
 • Industrins och handelns lagerstatistik 2019, 3:e kvartalet
  18.11.2019
 • Konkurser 2019, oktober
  20.11.2019
 • Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober
  25.11.2019
 • Producentprisindex 2019, oktober
  25.11.2019
 • Arbetskraftsundersökning 2019, oktober
  26.11.2019
 • Byggnads- och bostadsproduktion 2019, september
  26.11.2019
 • Omsättning inom handeln 2019, oktober (snabbestimat)
  26.11.2019
 • Konsumenternas förtroende 2019, november
  27.11.2019
 • Inkvarteringsstatistik 2019, oktober (förhandsuppgifter)
  28.11.2019
 • Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2019, 3:e kvartalet
  29.11.2019
 • Omsättningsestimat för storföretag 2019, oktober
  29.11.2019
 • Första registreringar av motorfordon 2019, november
  5.12.2019
 • Arbetskraftskostnadsindex 2019, 3:e kvartalet
  9.12.2019
 • Industrins orderingång 2019, oktober
  10.12.2019
 • Volymindex för industriproduktionen 2019, oktober
  10.12.2019
 • Energipriser 2019, 3:e kvartalet
  11.12.2019
 • Energianskaffning och -förbrukning 2018
  12.12.2019
 • Omsättning inom handeln 2019, oktober
  12.12.2019
 • Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, oktober
  12.12.2019
 • Byggnadskostnadsindex 2019, november
  13.12.2019
 • Konjunkturindikator för produktionen 2019, oktober
  13.12.2019
 • Konsumentprisindex 2019, november
  13.12.2019
 • Lönesummaindex 2019, oktober
  13.12.2019
 • Omsättning inom servicebranschen 2019, oktober
  13.12.2019
 • Omsättningsindex för industrin 2019, oktober
  13.12.2019
 • Konkurser 2019, november
  18.12.2019
 • Varutransporter inom vägtrafiken 2019, 3:e kvartalet
  18.12.2019
 • Arbetskraftsundersökning 2019, november
  20.12.2019
 • Byggnads- och bostadsproduktion 2019, oktober
  20.12.2019
 • Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2019, 3:e kvartalet
  20.12.2019
 • Energianskaffning och -förbrukning 2019, 3:e kvartalet
  20.12.2019
 • Sektorräkenskaper kvartalsvis 2019, 3:e kvartalet
  20.12.2019
 • Jordbyggnadskostnadsindex 2019, november
  23.12.2019
 • Omsättning inom handeln 2019, november (snabbestimat)
  23.12.2019
 • Producentprisindex 2019, november
  23.12.2019
 • Konsumenternas förtroende 2019, december
  27.12.2019
 • Omsättningsestimat för storföretag 2019, november
  31.12.2019