Tabellbilaga 2. Dödfödda efter moderns ålder, civilstånd samt barnets ordningsnummer av moderns alla barn 2018

Ålder Civilstånd
Modern gift Modern icke gift
Barnets ordningsnummer totalt 1 2 3 4+ Barnets ordningsnummer totalt 1 2 3 4+
Moderns ålder total 67 33 21 6 7 69 26 10 16 17
- 19 1 1 - - - - - - - -
20 - 24 7 4 3 - - 4 3 - - 1
25 - 29 17 11 6 - - 15 6 1 4 4
30 - 34 24 10 8 3 3 19 7 3 7 2
35 - 39 13 5 4 3 1 21 7 6 4 4
40 - 44 5 2 - - 3 9 3 - 1 5
45 - - - - - - 1 - - - 1

Källa: Födda 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 04.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Födda [e-publikation].
ISSN=1798-2405. 02 2018, Tabellbilaga 2. Dödfödda efter moderns ålder, civilstånd samt barnets ordningsnummer av moderns alla barn 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/synt/2018/02/synt_2018_02_2019-12-04_tau_002_sv.html