Industrins orderingång

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industrins orderingång ökade i september med 5,2 procent från året innan
9.11.2018
Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 5,2 procent större i september 2018 än året innan. Under januari - september ökade orderingången med 1,7 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
10.12.2018

Beskrivning: Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, industri, order, näringsgrenar, produktion.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Information om näringsgrensstrukturen för industrins orderingång och revidering av uppgifter
10.8.2018
När det gäller industrins orderingång har man fr.o.m. uppgifterna för juni år 2018 avstått från textilindustrins undernäringsgrenar (TOL 13-14) vid beräkningen av aggregatindexet för fabriksindustrin.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.11.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/index_sv.html