Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2020, 3:e kvartalet

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2004, Prognos

Inga dokument